In
Posted

Koaktif koçluk nedir?

Koçluğun yaşam üzerindeki perspektifini genişleterek bakmayı hedefler.Kişinin iş ve özel yaşamında kaliteli sonuçlar elde edbilmesi için 3 ana prensip ve çerçeveye ihtiyaç vardır. – [...]

page 1 of 4