Yaşam Koçluğu / Life Coaching

Koçluk ,danışanın kendi hayatına farklı açılardan bakabilmesini sağlayan multidisipliner bir süreçtir. Koçluğun etik kuralları,sistematik olarak ilerlemeyi içinde barındıran devinimsel yapısı,bilgi ve beceriler bütünü danışana profesyonel bir yol arkadaşlığı yapılmasını sağlar.Danışanların, koçluk sürecinin sonucunda yaşamdan aldıkları doyumun arttığı,içsel ve dışsal dinamiklerini fark ettiği,içinde bulunduğu sorunlarını çözme kapasitesini geliştirdiği, yaşamınına denge getirdiği,vizyonunun geliştiği,kişisel hedeflerine ulaştığı gibi kazanımlar elde ettikleri görülür.

Yaşamınıza koçluk bakış açısı ile bakmak ve kişisel hedeflerinizi gerçekleştirmek için koçluk görüşmesi randevusu alabilirsiniz.

Öğrenci Koçluğu / Student Coaching

Öğrenci koçluğu, öğrencilerin okul, sınav, hayat başarısı üzerinde çalıştıkları bütünsel tekniklerden oluşan bir süreç çalışmasıdır.Kendilerine ve hayatlarına dair farkındalık geliştirmelerine,vizyoner bakış açısı üretmelerine,sorun çözme kapasitelerini artırmalarına,sağlıklı iletişim süreçleri geliştirerek kendilerini doğru ifade etmelerine,yaşamlarına ve hedeflerine sadelik getirmelerine olanak sağlamaktadır.

Yönetici Koçluğu / Executive Coaching

Yöneticiler,iş hayatının dinamikleri içinde çok fazla paradigma ile karşılaşırlar. Böyle durumlarda hem kendi hem de ona bağlı çalışanların performanslarını yönetmekte zaman zaman zorlanabilirler.Böyle dönemlerde sağlıklı karar alma,işe bakışta netlik,stres ile başa çıkabilme gibi sorunlar yaşayabilirler.Yönetici koçluğu hizmeti ile yöneticiler ekibine etkili liderlik yapabilmek,durumsal liderlik yaklaşımını geliştirerek krizleri daha kolay atlatmak,taktiksel ilerlemenin farkına varmak,Kendisinin ve ekibinin motivasyonunu artırmak,stresi yönetebilmek gibi konularda yapılandırılmış bir koçluk hizmeti ile kendilerini geliştirebilirler.

İmaj Koçluğu

İmaj koçluğu çalışmaları danışanın öz-imajı ve algılanan imajı üstünde farkındalık kazanmasına,bu konudaki kör noktalarını ve gelişim alanlarını tesbit etmesine ve danışanın hedeflerine ulaşmasında profesyonel yol arkadaşıdır.

Neden İmaj Danışmalığı ve Koçluğu Almalıyım?
• Etkileyici bir görünüme sahip olmak için.
• İş hayatınızda emin adımlarla yükselerek zirveye ulaşmak için.
• Hitap ettiğiniz bireyleri ya da toplulukları etkileyebilmek için.
• Çevreniz tarafından önemsenen, sevilen ve saygı duyulan bir insan olmak için.
• Hayatın her alanında güvenilir ve başarılı bir birey olmak için
• Protokol kurallarını öğrenip uygulamak için

Bize Ulaşın

Merak ettiğiniz her konuda bize yazın.